Misyon Vizyon ve Temel Değerler 

Misyon

Şırnak Üniversitesi; Üç Ülkenin kavşağında olma sorumluluğuyla bilime, kültüre ve sanata, ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sunmayı ve disiplinler arası araştırmalar yapmayı, kamu yararını gözeten, bulunduğu kentin kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulunmayı ve insan odaklı, sosyal sorumluluğa, çevre bilincine sahip, farklılıklara saygı gösteren bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Vizyon

Nitelikli bilimsel çalışmalarla; bölgesel potansiyel ile uluslararası birikim arasında köprü olan, insani değerleri yaygınlaştıran, yenilikçi bir araştırma üniversitesi olmaktır. Üniversitemizin vizyonuna ulaşmak için durum analizinde ortaya çıkan ihtiyaçları ile konum, başarı bölgesi, değer sunumu ve temel yetkinlik tercihlerinden oluşan farklılaşma stratejisi dikkate alınarak amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik hedefler, performans göstergeleri, hedef kartlarında sunulmuştunumuz r. 

Temel Değerler 

 Şeffaflık,  Özgürlük,  Özgünlük,  Adalet ve eşitlik,  Bilimsellik,  Evrensellik,  Yenilikçilik,  Etik değerlere bağlılık,  Paylaşımcılık ve katılımcılık,  Kalite odaklılık,  Bölge, ülke ve dünya sorunlarına duyarlılık,  İnsan haklarına ve çevreye saygılı olmaktır.

27.05.2024