Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri (2019)

Şırnak Üniversitesi

Anahtar Performans Göstergeleri

Plan
Dönemi Sonu Hedeflenen
Değeri (2024)

 

Ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı

 

 

Engelli dostu bina sayısı

 

 

Hizmet içi eğitim sayısı

 

 

Kullanıcı başına ağ altyapısı kapasitesi

 

 

Yürütülen disiplinler arası araştırma projesi sayısı

 

 

Açılan disiplinler arası lisansüstü program sayısı

 

 

Uluslararası indekslerdeki (SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI, ESCI, Scopus) öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı

 

 

Ulusal ve uluslararası akademik başarı sırası

 

 

Dumansız hava sahası

 

 

Bilimsel Araştırma merkezi binasının tamamlanma oranı

 

 

TEK-MER alanında yapılan akademik çalışma sayısı

 

 

Üniversitemizin tercih sıralamasının ortalaması
(Tercih ediliş oranlarındaki iyileşme)

 

 

Mezunlara yönelik yapılan faaliyet sayısı

 

 

Bölgede düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerde sertifika alan kişi sayısı

 

 

Takip sistemine kayıtlı mezun sayısı

 

 

Alınan yönetim sistemi belge/sertifika sayısı

 

 

TTO danışmanlık yapan öğretim elemanı sayısı

 


14.05.2024